SVALEREDEN

Erfaring - Tryghed - Omsog

Svalereden råder over 4 selvstændige lejligheder på Ll. Egebjergvej 11. 
Her har vi forskellige typer af tilbud til unge, der er fyldt 18 år, og som har behov for støtte og hjælp i hverdagen.

Hvad kan vi tilbyde

  • Botilbud under §107
  • Støtte under §76
  • Skærmet enhed i samarbejde med en kommune

Hvadkanvitilbyde

Svaleredens pædagogik

Svaleredens personale har en neuropædagogisk tilgang til beboerne. Denne bygger på den nyeste neuropsykologiske teori og forskning, som personalet præsenteres for og drøfter på løbende neuropædagogiske kurser og sagssupervision af vores eksterne eksperter.

Både de unge og deres familie får grunduddannelsen i neuropædagogik og psykologi og derudover individuel supervision i den unges problematikker.

Hvem kan bo på Svalereden?

Svalereden er dels til unge fra opholdssstedet Ll. Nørremark, der er fyldt 18 år, og som ikke har behov for efterværn i form af en fortsat anbringelse på opholdsstedet. Og det er til unge voksne, der har brug for støtte i dagligdagen. Beboerne / lejerne skal være selvstændige nok til blandt andet at være alene om natten, da der ikke er nattevagt på stedet. Er det nødvendigt, kan der tilkaldes en pædagog, som kan være til stede i løbet af 10 – 15 minutter. Der kan tilkøbes en nattevagt.

Svalereden400x267

Hvad kan man få hjælp til?

Vi tilbyder lejere /beboere i Svalereden hjælp til selvhjælp på en hel række områder, alt efter den unges behov.

  • Tøjvask, rengøring, madlavning, kontakt til de myndigheder, der måtte være behov for at have dialog med, f.eks. sagsbehandler, jobcenter, region, eller hvem den unge ellers har brug for at tale med.
  • Transport til forældre hver anden weekend.
  • Bistand til lægebesøg eller andre former for behandling.
  • Hjælp til at betale regninger på posthuset.
  • Bistand til at udarbejde et personligt budget og regnskab, hvor vi alternativt kan påtage os at styre hele den unges økonomi, således at den unge alene disponerer over egne lommepenge.
  • Værgemål.
  • Personlige samtaler og lignende.

 

Svaleredens beboere har mulighed for at deltage i den årlige skitur til Sverige sammen med resten af Neuropædagogikhuset. Svaleredens beboere har mulighed for at få personlig rådgivning omkring seksualitet af Neuropædagogikhusets tilknyttede sexolog Bastian Larsen. Det er med i prisen.

Image