Vi giver unge og voksne nye rødder

  • Retirement Planning

Bostedet Oasen er et tilbud efter servicelovens §107 og §108, som retter sig mod voksne med behov for døgnstøtte på grund af højresidige hjerneskader eller omfattende dysfunktioner i hjernen.

Målgruppen på Bostedet Oasen er yngre og  voksne med højresidige hjerneskader eller omfattende dysfunktioner i hjernen, der gør dem ude af stand til at tage vare på sig selv. Unge/voksne i målgruppen har svage sociale kompetencer og ringe evne til almindelig daglig livsførelse. De mangler ofte empati og kan have adfærd, der virker voldsomt grænseoverskridende, provokerende og generende overfor deres omgivelser. Unge/voksne i målgruppen har gavn af permanent træning af ADL-kompetencer (almindelig daglig livsførelse), indlæring af sociale færdigheder, præsentation af nye netværk, eventuelle samtaler med beboerens pårørende og vejledning i valg af uddannelse og arbejde.

Oasen

  • Tre selvstændige lejligheder
  • Botilbud under § 108
  • Mulighed for § 103 eller § 104 på Specialkompagniet
  • Nattevagt. 
Info om Oasen

Svalereden

  • Fire selvstændige lejligheder
  • Botilbud under §107
  • Skærmet enhed i samarbejde med en kommune 
Info om Svalereden

Hent vores materialer

Image

Tilsynsrapport

logo

Bostedet Oasen ApS
Nykøbing-Slagelsevej 44, 4560 Vig
Ll. Egebjergvej 11, 4560 Vig
Telefon +45 59 12 10 13 
Telefon +45 30 63 97 05


E-mail: post@bostedetoasen.dk

vi kan ikke slukke for mørket
men måske kan vi tænde lyset

Income Tax Planning

    View Service