Vi er en del af Neuropædagogikhusets unives, som har neuropædagogikken som udgangspunkt

Vores to afdelinger Oasen og Svalereden modtager voksne jfr. SEL §107 og §108, som har medfødte eller erhvervede højresidige hjerneskader, som ofte medfører reduceret overblik, tendens til angst og eksekutive udfordringer med blandt andet svært reduceret evne til selvforvaltning og konsekvensberegning. 
Mange i vores målgruppe er vokset op under udfordrende omstændigheder, enten på grund af familiens samlede situation eller som følge af de problematikker, som borgeren har haft i forhold til udvikling og evnen til relationsdannelse. Vores målgruppe formår ikke at fungere i en normal social kontekst. 
Mange har:

 • dummyADHD
 • dummyPsykiatriske lidelser
 • dummyOCD
 • dummySelvskadende adfærd 
 • dummyASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Oasens personale arbejder individuelt med at vedligeholde, styrke og udvikle den enkelte borgers kompetencer indenfor social adfærd samt ADL-funktioner.
 • De borgere, vi modtager på Bostedet Oasen, kan være grænsesøgende og grænseafprøvende. Kombinationen af den enkelte borgers problematikker kan udløse udadreagerende adfærd i forhold til andre borgere, personale eller fysiske genstande, selv om der arbejdes individuelt neuropædagogisk med en struktureret, anerkendende, Low Arousal tilgang til borgeren. 
 • I hverdagen tages der både højde for borgerens generelle udfordringer og borgerens overskud i den konkrete situation.
  Personalet tilbyder konkrete valgmuligheder og guidning, så hverdagen kan afvikles så positivt og trygt som muligt. 

Målet med opholdet er,

at beboerne i et beskyttende, trygt og struktureret miljø får opbygget et værdigt liv, med:

 •  Beskæftigelse – uddannelse, skole eller arbejde.

 • Et socialt netværk og et sundt fritidsliv.

 • Overskuelighed og fravær af voldsomme frustrationer, misbrug og kriminalitet.
 • Størst mulig livskvalitet med basis i egne ønsker og forestillinger

Vores værdigrundlag

Oasen og Svaleredens værdigrundlag bygger på respekt for den unge og dennes liv, som skal leves og opleves med værdighed og livskvalitet.

Oasen og Svalereden giver den unge mulighed for at få lov til at være den bedste udgave af sig selv, uanset forsætningerne for anbringelsen på Oasen eller Svalereden

Værdigrundlaget tager udgangspunkt i, at alle mennesker besidder ressourcer og forskellige kompetencer, og det er vores opgave at styrke og udvikle de ressourcer og kompentencer, som er iboende hos den unge. 

Alle mennesker har ret til at deltage i sociale sammenhæng, ligesom alle mennesker har ret til at træffe egne valg i livet. Det pædagogiske værdigrundlag for Oasen og Svaleredens unge, er at gøre dem i stand til at træffe så mange egne valg i eget liv som muligt

Vi er en del af Neuropædagogikhusets univers, som bestå af selvstændige virksomheder med et fælles udgangs punkt. Nemlig Neuropædagogik.

 

"Al sand hjælp begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske men at tjene."
Søren Kirkegaard

 

 

OASEN
Nykøbing-Slagelsevej 44
4560 Vig St.

Oasen råder over 3 selvstændige lejligheder på Nykøbing-slagelsevej 44

 • Botilbud efter §108
 • Mulighed for § 103 eller § 104 på Specialkompagniet
 • Nattevagt.
Læs mere
Svalereden
Ll. Egebjergvej 11
4560 Vig St.

Svalereden råder over 4 selvstændige lejligheder på Ll. Egebjergvej 11

 • Efterværn under §76
 • Botilbud under §107
 • Skærmet enhed i samarbejde med en kommune
Læs mere

Neuropædagogikken i praksis

på Oasen og Svalereden

Metode og faglig tilgang

På Oasen og Svalereden

Resultater

På Oasen og Svalereden

Hent vores materialer

Her kan du hente vores

Image

Neuropædagogik-
huset

Image

Tilsynsrapport

Samarbejdspartnere under en hat

Neuropædagikhuset

Oasen
OasenNykøbing-Slagelsevej 44, 4560 Vig

post@bostedetoasen

59 12 10 13 - 27 60 93 50

FamilieCentret Ll. Nørremark
FamilieCentret Ll. NørremarkNørremarksvej 18, 4572 Nr. Asmindrup

post@familiecentret.com

59 32 44 50

Neuropædagogikhusets <BR> konsulentbistand
Neuropædagogikhusets
konsulentbistand
Søndergade 11, 4534 Hørve

post@familiecentret.com

21 44 92 67

Svalereden
SvaleredenLl. Egebjergvej 11, 4560 Vig

post@bostedetoasen

59 12 10 13 - 27 60 93 50

Specialkompagniet
SpecialkompagnietNykøbing-Slagelsevej 22, 4560 Vig

info@specialkompagniet-aps.com

27 63 99 93

logo

Bostedet Oasen ApS
Nykøbing-Slagelsevej 44, 4560 Vig
Ll. Egebjergvej 11, 4560 Vig
Telefon +45 59 12 10 13 
Telefon +45 30 63 97 05


E-mail: post@bostedetoasen.dk

vi kan ikke slukke for mørket
men måske kan vi tænde lyset

Income Tax Planning

  View Service