Gå til Neuropædagogikhusets hjemmeside

Velkommen til Neuropædagogikhusets univers 

 

Helheden er mere end summen af enkeltdelene. Det er kernen i Neuropædagogikhuset. For hvis man ser isoleret på de enkelte aktiviteter under ”huset” – fx Familiecentret Ll. Nørremark, bostedet Oasen eller Farmors Dukkemuseum - så får man ikke den helhed med, som vi og vores dygtige medarbejdere har skabt over de sidste årtier.

Helheden betyder nemlig, at vi i dag står med et ”hus”, der tilbyder kommunerne en lang række højt specialiserede ydelser og indsatser til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner og skader. Vi har på tværs en fælles ånd, professionalitet og neuropædagogisk faglighed, der hele tiden kan tilpasse sig målgruppens behov, fordi vi har fleksibilitet og vilje til forandring. Ved at bruge os, kan kommunerne - i kraft af vores stordriftsfordele og tilknyttede fagfolk og specialister - spare mange penge. Neuropædagogikhuset har en bred vifte af tilbud på en række lokaliteter i Odsherred. Vi har et opholdssted, et undervisningstilbud for børn og unge i den skolepligtige alder, STU, dagtilbud, §103 og §104 beskæftigelse og aktiviteter, efterværn efter §76 samt botilbud efter §107 og §108. Samtidig udbyder vi kurser i neuropsykologi og (praktisk) neuropædagogik.

Vores samarbejdsstruktur betyder, at vi til stadighed kan finde nye veje i løsningen af en opgave. Kan en ung på opholdsstedet fx profitere af at prøve vingerne af i et af de øvrige botilbud? Kan en ung voksen beskæftiges under trygge rammer i ”huset”? Har en ung et behov, som hverken vi eller lokalsamfundet i øvrigt kan honorere – så skaber vi rammerne og ansætter personalet til at løse udfordringen.

Neuropædagogikhuset har ingen formel, øverste ledelse. Til gengæld er der en række bindende strukturer, der sikrer den fælles forståelse af målgruppen, af den faglige tilgang og af de nødvendige medarbejderkompetencer.

Fælles er det månedlige møde for alle ”husets” enheder, de obligatoriske neuropsykologiske og neuropædagogiske uddannelses- og supervisionsdage med nogle af landets mest kompetente neuropsykologiske (VISO-)kapaciteter, og den bevidsthed og vilje, der er hos personalet ift. at skabe forandring for målgruppen og deres familier.

Alle Neuropædagogikhusets tilbud har herudover en fælles aftale med en række behandlere, der er med i prisen. Det gælder fx. zoneterapeut og sexolog.

De store undervisningslokaler sikrer, at også en stor socialforvaltning – eller en beboers mange familiemedlemmer – kan inviteres med til en uddannelsesdag, så viden om neuropædagogikken spredes. Al undervisning ved neuropsykolog Susanne Freltofte og specialist i børne- og ungeneuropsykologi Marianne Verdel er gratis for forældre og anbringende kommune.

Venlig hilsen Vibeke Monnick

logo

Bostedet Oasen ApS
Nykøbing-Slagelsevej 44, 4560 Vig
Ll. Egebjergvej 11, 4560 Vig
Telefon +45 59 12 10 13 
Telefon +45 30 63 97 05


E-mail: post@bostedetoasen.dk

vi kan ikke slukke for mørket
men måske kan vi tænde lyset

Income Tax Planning

    View Service