OASEN

Erfaring - Tryghed - Omsorg

Oasen er et tilbud efter servicelovens § 108, rettet mod yngre voksne med behov for døgnstøtte på grund af højresidigehjerneskader eller omfattende dysfunktioner i hjernen. Opholdet forventes at løbe over adskillige år, og Oasen forsøger derfor at gøre både rammer og relationer så familielignende som muligt.

Hvor ligger Oasen?

Oasen ligger i den lille by Hønsinge et par kilometer fra Vig i en ældre villa. Villaen har tre separate lejligheder på mellem 35 og 65 kvadratmeter, hver med værelse, opholdsstue, (te-)køkken og bad. Villaen råder desuden over vaskefaciliteter og en vagt-/personalestue.

Der er offentlig transport i Vig. Beboerne råder i udgangspunkt selv over knallert eller cykel – og hvis det kniber, kører vi dem.

Hvem kan bo på Oasen?

Målgruppen på Oasen er yngre voksne med højresidige hjerneskader eller en eller flere omfattende dysfunktioner i hjernen, der gør dem ude af stand til at tage vare på sig selv.

Unge voksne i målgruppen har svage sociale kompetencer og ringe evne til almindelig, daglig livsførelse. De mangler ofte empati/overblik og kan have adfærd, der virker voldsomt grænseoverskridende, provokerende og generende overfor deres omgivelser.

Unge i målgruppen har gavn af permanent træning af ADL-kompetencer (almindelig daglig livsførelse), indlæring af sociale færdigheder, præsentation af nye netværk og eventuelt samtaler med beboerens pårørende og vejledning i valg af uddannelse og arbejde

Oasens pædagogik

Oasens personale har en neuropædagogisk tilgang til beboerne. Denne bygger på den nyeste neuropsykologiske teori og forskning, som personalet præsenteres for og drøfter på løbende neuropædagogiske kurser og sagssupervision af vores eksterne eksperter.

Når en beboer indskrives på Oasen, foretager specialist i neuropsykologi en neuropsykologisk udredning af den kommende beboer. Udredningen indeholder også en række foreløbige pædagogiske anvisninger, som fra en start følges i det pædagogiske arbejde. Efter tre måneder udarbejder personalet på Oasen med udgangspunkt i den neuropsykologiske udredning og erfaringerne med beboeren en behandlingsplan, der beskriver beboerens styrker og vanskeligheder og indeholder mål og metoder. Behandlingsplanen drøftes og justeres løbende på personalemøder.

En gang årligt udarbejdes på baggrund af en grundig sagssupervision fra neuropsykolog en justeret behandlingsplan.

I planen angives realistiske udviklingspunkter for det  kommende år. Hver tredje måned udarbejdes statusrapport, hvis kommunen ønsker dette. Denne sendes til sagsbehandler, efter at den er gennemgået med beboeren.
Oasens beboere har mulighed for at få personlig rådgivning omkring seksualitet af tilknyttede sexolog. Både de unge og deres familie har mulighed for, at få grunduddannelsen i neuropædagogik og psykologi og derudover individuel supervision i den unges problematikker.

Hverdagen på Oasen

Hverdagen på Oasen er struktureret og følger et mønster, som den enkelte beboer kan genkende og føle sig tryg ved. Nuværende beboere følger STU-forløb/§103 og §104 på Specialkompagniet (under ) og er derfor i dagtilbud på alle hverdage.

Beboerne samarbejder med de ansatte om at holde deres lejlighed og købe ind til deres mad. En del af ADL-træningen består i støtte til dette og andre praktiske opgaver, enten fra deres tilknyttede kontaktperson eller andet personale.

Beboerne får herudover støtte til at få planlagt aktiviteter som besøg af venner og familie, tøjindkøb, fodboldkampe, bankospil, fisketure eller aftenskole.

Målet med opholdet

Målet med opholdet er, at beboerne i et beskyttende, trygt og struktureret miljø får opbygget et værdigt liv, med:

  • Beskæftigelse - uddannelse, skole eller arbejde.
  • Et socialt netværk og et sundt fritidsliv
  • Overskuelighed og fravær af voldsomme frustrationer, misbrug og kriminalitet.
  • Størst mulig livskvalitet med basis i egne ønsker og forestillinger

Spændende at supervisere et sted med et klart pædagogisk grundlag.

"Al sand hjælp begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene"

Socialtilsynet vurderer, at Bostedet Oasen i høj grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets målsætning, målgruppe og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at metoder i meget høj grad ses forankret i praksis.

logo

Bostedet Oasen ApS
Nykøbing-Slagelsevej 44, 4560 Vig
Ll. Egebjergvej 11, 4560 Vig
Telefon +45 59 12 10 13 
Telefon +45 30 63 97 05


E-mail: post@bostedetoasen.dk

vi kan ikke slukke for mørket
men måske kan vi tænde lyset

Income Tax Planning

    View Service